post

През април 2010 г. трябва да бъдат преведени 5 млн. лв. за довършване на обновяването на 27 сгради по проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, изпълняван съвместно от МРРБ и Програмата на ООН за развитие. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев при посещението на обновен по проекта блок в ж.к. „Дианабад”.

Друга възможност за собствениците в многофамилни жилищни сгради да обновят своите жилища през 2011 г. ще бъдат около 40 млн. евро по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. С тези средства могат да бъдат реновирани още около 500 – 600 сгради.

Министър Плевнелиев посочи още, че се реализира икономия от между 40% и 60% от средствата, които собствениците са плащали за отопление след извършените обновителни дейности по техните жилища. Така едно семейство може да спести до около 1400 лв. на година (120 лв. на месец) и за кратък период от време да си възвърне направената инвестиция за реновиране на сградата.

Той допълни, че се предвижда намаляване на исканото мнозинство за сдружаване на собствениците на многофамилни жилищни сгради с цел тяхното обновяване, за да бъде улеснен този процес, защото изискваното от Закона за управление на етажната собственост съгласие на 100% от собствениците е неработещо.

Проектът “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е публично-частно партньорство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което определя условията на процеса и осигурява субсидията, и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Целта на проекта  е да се разработи широко приложима схема за обновяване на многофамилни сгради, състояща се от три основни компонента: целеви субсидии за етажни собствености за целите на обновяването;  улеснено получаване на кредити и техническа помощ за доброволно сдружаване на етажните собственици в цели строителни единици с цел организиране на процеса на обновяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *