post

Пловдивските архитекти се обявиха против застрояването на „Форума на античния Филипопол” с търговски център, пише в-к Монитор.
Преди дни стана ясно решението на Върховния касационен съд, с което бе сложен финал на делата между община Пловдив и държавата за собствеността на терена пред Централна поща. В открито становище пловдивското дружество на Съюза на архитектите в България (САБ) заяви твърдата си позиция да не допусне застрояване на най-големия форумен комплекс.

Архитектите искат незабавно да бъде изменен подробния устройствен план на терена, за да се промени отреждането и да се премахне предвиденото застрояване. Според тях предвиденото застрояване е допуснато в нарушение на режимите за опазване на Форумния комплекс.

Върховният касационен съд взе решение по съдебния спор на 30 март 2010 година, с което призна правото на собственост на държавата върху археологическите находки „Форумен комплекс – площад Централен”. Със същото решение обаче се признава и собствеността върху терена с площ от 5 634 дка на фирма „Младост Алфа” ЕООД. Скандалната продажба на имота стана факт през декември 2003 г. Апетитният имот пред Централна поща бе продаден от община Пловдив за 1 240 200 лева. Година по-рано обаче за същия терен има издаден акт за публична държавна собственост, в който имотът е описан като археологически паметник на културата от национално значение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *