post

С около 5 % годишно намалява през последните няколко години енергийната интензивност в България, заяви изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/ Таско Ерменков, предава БТА. Той каза това по време на Шестия международен конгрес “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” за Югоизточна Европа.

Ако енергийната интензивност през 2007 г. се беше запазила на нивото от 2000 г. , страната ни би трябвало да консумира близо 7 милиона тона нефтен еквивалент повече енергия от реалното първично потребление, посочи Ерменков. Повишаването на енергийната ефективност е равностойно на използването на нов енергиен източник с по-голям дял от всички използвани сега у нас други енергийни източници, при това без внос на горива и без вредни емисии в околната среда, допълва той.

В момента у нас се реализира национален план за действие, според който до 2016 г. страната трябва да спести 627 хил. тона нефтен еквивалент. Целите на ЕС в по-далечна перспектива са още по-амбициозни – до 2020 г. трябва да се подобри с 20 процента енергийната ефективност при крайното потребление, добави той.

Ерменков посочи, че в България са въведени индивидуални цели за спестяване на енергия от големи търговци на енергия, сгради и компании, които консумират значителни количества енергия и изпълнението на тези цели ежегодно се отчита. Въведени са проверки за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации, а реализирането в определен срок на мерките за енергоспестяване, предписани в енергийните обследвания, е задължително, коментира още Ерменков. Той посочи, че се подготвя въвеждане на изисквания за енергийна ефективност при обществените поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *