post

Нова директива за енергийно ефективните сгради ще задължи строителите и гражданите да обръщат сериозно внимание на сертификатите за ефективност, стана ясно по време на Шестия международен конгрес за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Как това ще се отрази на строителния сектор и пазара на имоти, обяснява в в интервю за в-к „Класа”, Мартин Елсбергер, представител на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ към Европейската комисия.

Наред с целите цели 20/20/20 (съкращаване на въглеродните емисии с 20%, увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%), комисията вече е изградила и своя визия за 2050 г. Целта е още днес да се строят нискоенергийни сгради, които да консумират с 80% по-малко електричество. „Има и още няколко причини да действаме в областта на строителството да се повишат критериите в ЕС. На първо място са климатичните промени – сградите са отговорни за огромен процент от емисиите въглероден двуокис. Строителството създава работни места в целия Европейски съюз, което е важно в борбата с икономическата криза. Трябва да сме социално отговорни към европейските граждани. Затова още днес можем да строим сгради, в които ще се живее през 2050 г”, допълва Елсбергер.

Според очакваните резултати след въвеждането на директивата потерблението на енергия в ЕС ще намалее с до 5-6% до 2020 г., 5 % по -малко вредни емисии въглероден двуокис, както и откриване на 280-450 хиляди нови работни места.
„Енергийната ефективност е един от начините да намалим зависимостта си от вноса на енергийни ресурси. Трябва да използваме максимално това, което имаме, и едва тогава да говорим за възобновяеми източници.”, казва Мартин Елсбергер.
Представителят на Европейската комисия изтъква, че важна чст от целия процес е всяка една страна да наложи свои мерки и изисквания за издаване на сертификати за енергийна ефективност на сградите, а изисквнията за енергийна ефективност да залегнат в националните строителни планове на страните- членки.Сред мерките, които отделните дърбави трябва да се предвидят са още внедряване на възобновяеми енергийни източници и финансови механизми, които да стимулират стротелството на подобни сгради.

„ Енергийните сертификати трябва да се превърнат в надежден документ, който да доказва качеството на сградите при продажба. Информацията за сертификатите ще засили ролята на енергийно отговорното поведение. Когато продавате дадена сграда или я давате под наем, също ще трябва да имате сертификат. Ако е хубава, ще я продадете по-бързо. В крайна сметка, ако гражданите имат избор, те ще оказват натиск на пазара. Така енергийната ефективност ще повлияе при вземането на решения както от страна на инвеститорите, така и на потребителите.”, завършва той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *