post

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са изправени пред значитени демографски предизивкателства, които ще окажат значение върху ритейл сектора (търговията на дребно и производството на стоки за крайно потребление), съобщават експертите от световната консултантска компания CB Richard Ellis (CBRE), в свой доклад, наречен Демографията: Пречки или възможности?

Подобно на голяма част от Западна Европа, и повечето страни от ЦИЕ са изправени пред дългосрочни демографски предизвикателства на стагнация или спад от застаряването на населението. Демографските промени ще представят възможностите и предизвикателствата, на пазарите с дългосрочни перспективи, но влиянието им  няма да бъде еднакво, затова участниците в индустрията трябва да  разберат как тази промяна ще се отрази на отделните пазари в региона, с цел да се позиционират за да се възползват от произтичащите от възможности.

Демографските промени, засягащи Централна и Източна Европа са подобни на тези, засягащи широк западноевропейски пазари, въпреки че в някои случаи в нашия регион те ще бъдат по-тежки. Йос Тромп, ръководител на изследването за Централна и Източна Европа обяснява: “Пред България, Украйна, Русия и Румъния, има сериозна опасност от намаляване на населението, а очакванията са то да се свие с повече от 15% до 2050 г. според прогнозите на ООН. Вътрешната миграция, както е в Западна Европа, също ще променя демографски лицето на региона на Централна и Източна Европа. Столиците и големите регионални градове в региона трябва да съумеят да запазим сегашното население, защото те ще бъдат в състояние да привлече младите хора чрез работа и възможности за живот, докато за по-малките и промишлени райони това ще бъде по-трудно. ”

Пазарите за търговия на дребно са развили през последните десет години една сравнително ясна връзка между цени и БВП на глава от населението. Това означава, че столиците и големите регионални градове в Централна Европа в момента имат сред най-високите цени, докато по-бедните сред най-ниските. Бързият растеж от 2000 г. насам в пазарите на дребно Централна и Източна Европа е увеличил конкуренцията в повечето пазари. Тромп коментира: “В момента има няколко неизползвани средни пазара в Централна и Изтчона Европа, което ги рави по-трудна и по-рискови за търговците на дребно, които се опитвата да достигнат първи там. И тъй като броят на потребителите, които прекарват времето си в тези обекти е основният определящ фактор за неговия успех, демографските промени и тяхното въздействие върху потребителските разходи ще играе важна роля за концепцията и планирането на успешният търговски център в Централна и Източна Европа в средносрочен и дългосрочен план.”

Според експерта пазарът за търговия на дребно като цяло е много по-зрял, отколкото е било преди 10 години, а столиците предлагат по-добри дългосрочни демографски перспективи в сравнение с повечето регионални пазари и да имат по-високи нива на потребителските разходи и по-усъвършенствана потребителска база, която би  подкрепил влизането на нови видове търговски площи. По-малките градове в Централна и Източна Европа също ще предлагат  възможности, но за тях ще изисква задълбочена оценка въз основа на местната икономика, демографските тенденции и състоянието на съществуващия пазар.

Икономическият спад, силно усетен и в Централна и Източна Европа, подчертава факта, че пазарните условия са се променили значително. Тромп обяснява: “Макар регионалните пазари на дребно да продължи да предлага възможности за растеж на инвеститори, предприемачи и търговци на дребно, миналата година показва, че по-нататъшно разширяване  ще трябва да бъде съобразено с по-сложни и различни позиции. Сега най-важно е планирането, като дори и най-добрите търговци  трябва да усъвършенствате своите стратегии за привличане, защото вече са поставени на един доста по-конкурентен пазар. Спадът на населението в Централна и Източна Европа, по-ниският икономически растеж и покупателна възможност най-вероятно ще променят  поведението на потребителите, затова и демографските промени ще стават все по-необходима част от един анализ на пазара на дребно в Централна и Източна Европа. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *