post

Избран е проектант, който ще изработи идейния проект за Северната скоростна тангента в София, съобщава БТА. Главният архитект на София Петър Диков е присъствал на представянето на три проекта, реализирани в сътрудничество между район “Красно село” и Университета за архитектура, строителство и геодезия. При изработването на проектите участие са взели 11 студенти по архитектура и 14 студенти по урбанистика, като и такива от Турция и Италия.

Студентите представиха проект за градско обновяване, благоустройство на обществените пространства и елементи на територията на района, както и визуални проекти за изграждането на мостово пешеходно съоръжение между ж.к. “Хиподрума” и ж.к. “Лагера”. Трасето на Северната скоростна тангента ще е общо 25 км., които ще осигуряват връзката между магистрала “Хемус” и автомагистрала “Люлин”. Според Диков за реализирането му ще е необходими отчуждаването на 1250 дка земеделски земи.

В края на миналия месец Агенция „Пътна инфраструктура” и Столична община подписаха рамково споразумение за съвместно финансиране на Северната тангента на Софийски околовръстен път. Документът е във връзка с изпълнението на предвижданията за изменения на Общия Устройствен план на гр. София, осигуряващи свързването на автомагистралната мрежа на страната чрез Северната скоростна тангента и с цел реализиране на връзката на комуникационно-транспортната система на града с автомагистралната мрежа посредством изграждането й.  Съгласно споразумението Столична община се задължава да осигури устройственото регламентиране на обекта и възлагането на идейния проект, както и да организира експертен съвет за избор на вариант. В задълженията на общината ще бъде още да проведе отчуждителните процедури за изместване на обекти на техническата инфраструктура, попадащи извън обхвата на пътя и да осигури необходимите устройствени планове за всички съоръжения на техническата инфраструктура.
Агенция „Пътна инфраструктура” се задължава да възложи изработването на техническия проект на обекта, да предприеме необходимите действия по окомплектоване на документацията за отчуждаване и провеждане на отчуждителни процедури в обхвата на пътя, както и да предприеме необходимите действия за осигуряване на независим строителен надзор и да организра провеждането на избор на изпълнител на обекта.

Главният архитект посочи, че общината ще иска ревизирането на проекта за автомагистрала “Тракия” в участъка от София до Калотина. Става въпрос за 48 км., обясни Диков, като според него 34 километра от това трасе могат да се реализират в рамките на настоящия програмен период на ОП “Транспорт”, а останалите 14 – през следващия. Проектирани са три пешеходни надлеза по Околовръстното шосе в участъка от кв. “Бояна” до кв. “Симеоново”, каза още главният архитект. Два от тях са между кв. “Драгалевци” и кв. “Симеоново”, а единият до кв. “Бояна”. Живеещи в района протестираха срещу невъзможността да преминават околовръстния път, а с изграждането на надлез ще се реши проблема с връзката със спирките на градския транспорт.

Според Диков исканият от “Карфур България” пешеходен надлез над бул. “Цариградско шосе” може да бъде изграден единствено на принципа на публично-частно партньорство. Вече е изградена автомобилната връзка под булеварда, но скъпоструващо ще е строителството на съоръжение, което ще премоства целия булевард и в продължение на 45 м ще е безопорно съоръжение, каза още главния архитект. Във връзка с представените днес 14 идейни проекта за пешеходен надлез, свързващ парковете между ж.к. “Хиподрума” и ж.к. “Лагера” Диков посочи, че изграждането на такъв тип съоръжение може да стане чрез публично-частно партньорство. Главният архитект обясни, че за бул. “Цар Борис Трети” са предвидени две съоръжения от този тип – при парковете и при кръстовището към ж.к. “Славия”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *