post

Одобрени са първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор по „Програмата за развитие на селските райони”, съобщават от Държавен фонд “Земеделие”.
На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (EКОП) са одобрени 12 проекта с инвестиции на обща стойност 51.2 млн. лв.

Четири от одобрените проекти предвиждат изграждане на изцяло нови предприятия, включително на винарска изба, две консервни фабрики и мелничен комбинат. Инвестициите по тях възлизат на над 20 млн. лв. По „Програмата за развитие на селските райони” се покриват до 50 процента от извършените инвестиционни разходи по даден проект след неговото коректно изпълнение.

Останалите проекти, получили одобрение, са за модернизиране и обновяване на съществуващите предприятия в месопреработвателния бранш, зърнено-мелничарската промишленост и преработката на плодове и зеленчуци. До седмица одобрените кандидати ще бъдат поканени от Държавен фонд “Земеделие” за подписване на договори за безвъзмездно финансиране по програмата, предава БТА.

В края на седмицата предстои следващо заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност, на което отново ще се разглеждат проекти по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от програмата. По нея са подадени общо 138 проекта с инвестиции на стойност 115 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *