post

Първият голям железопътен проект по Оперативна програма „Транспорт” „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас” има шанс да започне реализацията си предсрочно, обяви Министерство на транспорта, информационните технологи и съобщенията. Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) изпълни ангажимента си да пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата по избор на изпълнител преди изтичането на крайния срок.

Така още утре 27 април в сградата на централното управление на НКЖИ, в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, замeстник-министър Ивайло Московски, генералния директор на компанията инж. Милчо Ламбрев и на представители на участниците в търга ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите кандидати.

За модернизацията на железопътната мрежа в страната са предвидени 600 млн. евро по програмата.
Сред най-важните проекти, които предстои да се реализират по Оперативна програма „Транспорт” са рехабилитацията на трите участъка от железопътната линия Пловдив – Бургас. За жп трасето ще бъдат отделени над 187,365 млн. Евро, а общата стойност на проекта е 366,45 млн. лв., от които 64% са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 36% са от националния бюджет.

Модернизацията на жп инфраструктурата по направлението Пловдив – Бургас ще позволи времето за пътуване от столицата до морето да се съкрати с 1 ч. и 10 м. След приключването на проекта ще се постигнат скорости от 130/160 км/ч при средни скорости в момента от около 80 км/ч. Реализацията на проекта ще създаде и допълнителни работни места, а икономическият ефект от изпълнението и последващата експлоатация на обекта се изчислява на 1,529 млрд. лв. Железопътната линия е част от TINA мрежата и пан-европейски транспортен коридор VIII.

Финансирани със средства от ЕС ще бъдат още модернизацията на жп линията София – Пловдив с бюджет от 340 млн. и София – Драгоман с обща стойност 130 млн. евро. Така България ще постигне европейските стандарти на железопътната си мрежа и ще направи още една крачка по пътя на интегриране на транспортната си система в общоевропейската транспортна  система.

Ускоряването на започналите вече големи инфраструктурни проекти и провеждането в срок на тръжните процедури за тези, които тръгват сега, е сред приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се казва още в прессъобщението.

През февруари министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков официално даде старт на работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за рехабилитацията на трите участъка от жп линията Пловдив – Бургас. Тогава оферти подадоха осем кандидати. Дейностите по изпълнение на обществената поръчка са разделени на обособени позиции, като участниците може да кандидатстват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции.

Позициите:
Позиция 1 включва рехабилитацията на жп отсечката Михайлово – Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км. Срокът за изпълнение на поръчката е 19 месеца.
Позиция 2 предвижда рехабилитация на на жп отсечките Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. Срокът за изпълнение на тази поръчка е 43 месеца.
Позиция 3 е за рехабилитация на жп отсечката Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км. Тук е включено още подновяването на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, както и главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях.  Приблизителната разгъната дължина на това трасе е 122 км. Срокът за изпълнение на поръчката е 38 месеца.

Осемте кандидати, подали оферти за отделните позиции са:
1. „Терна” АД, клон България – позиция 1, 2 и 3
2. CLF S.P.A ITALIA – позиция 2 и 3
3. „ОХЛ ЖС” АД Чешка република – позиция 3
4. Консорциум ЛВ-ТСВ-ГБС, гр. София – позиция 1,2 и 3
5. SWIETELSKI Австрия – позиция  1, 2 и 3
6. TSO  Chemin du corps de gard Франция – позиция 1
7. Консорциум „Салчев – Енергоремонт” Италия – позиции 1, 2 и 3
8. Сдружение „С.М.С.-Трейс-СК 13” София – позиции 1, 2 и 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *