Над 30 % е усвояемостта на средствата по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР). Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на пресконференция за напредъка по изпълнението на програмата.

Обявените покани за набиране на проектни предложения по ОПРР са 24 на брой, на стойност близо 1 995 млн. лв. По тях сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 338  на обща стойност 949 млн. лв. Това е 30,31 % от бюджета на ОПРР.

Реално изплатените средства по програмата до момента са за 123,171 млн. лв, като към края на юли 2009 г. са били едва 37 млн. лв.

Зам.-министър Павлова представи и процедурите по ОПРР, които са оптимизирани с цел улеснение на бенефициентите, както в процеса на кандидатстване с проектни предложения, така и при изпълнението на договори по програмата. Тя заяви, че вече са публикувани нови указания към бенефициентите по ОПРР и подчерта възможността възможността бенефициентите по-лесно да кандидатстват за средства.

По време на пресконференцията зам.-министър Лиляна Павлова направи анализ и на трите рискови проекта по програма ИСПА, които се управляват от министерството.

Изпълнението на Интегриран воден проект за гр. Бургас, който е почти готов, до края на годината ще има възможност да се декларира пред Европейската комисия. Вторият проект рехабилитация и разширение на канализационнота мрежа на Интегриран воден проект за гр. Русе все още е рисков и се следи ежеседмично. По отношение на третия проект –“Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица – Стара Загора, Димитровград и Хасково”, който е и най-рисков, зам.-министър Павлова посочи, че въпреки усилията положени от ръководството на МРРБ немската компания, изпълнител на строителството на левия бряг на р. Марица при Димитровград, не е спазила ангажиментите си. По тази причина договорните отношения с компанията са прекратени на 1 април т.г.

До 15 май 2010 г. предстои да се обяви процедура за избор на нов изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *