post

Община  Царево започна да изработва проект за подробен устройствен план на местността „ Коросиата” в Ахтопол, съобщава сайтът burgasinfo.com. Зоната се намира в началото на града и е заета от дървени бараки и бунгала, изграждани през 80-те години на миналия век.

Планът предвижда разширение на регулацията на града с нови 417 дка., които ще се отредят за курортна зона, като тук влизат и частни, и общински земи. Очаква се до два месеца предварителният проект да е готов и да започне процедура по общественото му обсъждане.

Целта, която си поставят от общинската администрация е с изработването на подробен устройствен план и обсобяването на нова зона, да се даде шанс на морския град да се развива като туристически център и да се открият още възможности за работа на местните хора.
От там се надяват цялата процедура по изработването и одобряването на плана на зоната да се извърши комплексно и по този начин да се избегнат грешките от минали години, когато се е работило без обща визия и идея за цялостно развитие.

През  лятото на миналата година комисия  от специалисти от общината извърши няколко проверки в почивните бази в местността “Коросиата”, за да обхване нередовните платци. Тогава се установи, че много от почивните станции, за които Община Царево беше информирана по съответния ред, че няма да извършват настаняване на туристи, имат сключени договори и извършват туристическа дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *