post

Българската икономика е много енергийно неефективна, защото изразходва от три до осем пъти повече енергия за производство на идентичен продукт в Западна Европа. Това каза един от директорите в световната екоорганизация WWF Андреас Бекман в интервю за PRO.BG.

Според експерта на първо място бизнесът  трябва да направи преоценка и да намери по-рационален начин да употребява използваната от него  енергия. Като вариант той посочи инвестициите във сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

„Зелена икономика означава да изразходваме ресурсите така, че те да могат да се възстановяват от само себе си. Тоест да не харчим повече ресурси, отколкото природата е в състояние да възстанови самостоятелно.”, каза той.

Г-н Бекман съветва правителството да превърне зелените обществени поръчки като рециклирането на хартия и боклук в стандарт за цялата администрация. Като добър пример той посочи Министерството на околната среда и водит, което  вече разработва схема за международна търговия с парникови газове.

„ Бизнесът грубо го разделям на две: този, който гледа напред и казва – ние ще си правим нещата такива, каквито са, не ни занимавайте с нищо, и вторият – на прогресивно мислещите компании, които се ориентират към зелената икономика.”, добави Бекман .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *