Новата когенераторна инсталация в ТЕЦ “Девен” в гр. Девня беше офоциално открита от премиера  Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Дружеството е част от портфолиото на “Солвей-Соди” АД, чийто мажоритарен собственик е консорциумът между “Солвей”, турската “Шишеджам” и “Европейската банка за възстановяване и развитие”.

Инсталация е изградена по проект за увеличаване капацитета на содовия завод.
Цялата инвестиционна програма на “Солвей – Соди”, част от която е новата когенераторна инсталация възлизат на около 300 милиона лева, като половината от средствата са за подмяната на старата технология в ТЕЦ „Девен” с нова, екологосъобразна, чрез реновиране на някои от съществуващите котли и замяната на тези в по-лошо състояние с изключително модерния котел от типа „циркулиращ кипящ слой”.

„На практика наблюдаваме напълно завършен екологичен цикъл, благодарение на който няма да се замърсяват околността и черноморските ни курорти”, коментира министър-председателят след като беше запознат от изпълнителния директор на „Солвей Соди” Ерик ван дер Ворст с новите мощности. По думите на белгийския мениджър допълнителните инвестиции са знак за нарастващото доверие и правилния път, по който върви българската икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *