post

Близо 100 милиарда евро е заделила Европейската комисия за развитието на Дунавската стратегия. Това заяви в Русе комисарят по регионална политика Йоханес Хаан по време на конференция за управлението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Според него сега се се използват едва 3% до 6 % от транспортния капацитет на Дунав и ЕК цели рязко повишаване на този показател.

Още два проекта- за мостове над Дунав между Силистра и Кълъраш и Оряхово и Бекет може да се финансират с евро пари по линия на Дунавската стратегия, съобщи регионалният министър Росен Плевнелиев
Като приоритетни проекти за България той посочи автомагистралите, пътищата и мостовете и заяви, че разработването на Стратегията е дълъг процес, който ще помогне за отключване на потенциала за развитие на района. Според министъра предстои още много работа по разработването и приоритизирането на проектите, които ще бъдат предложени за финансиране по трите стълба на Стратегията – свързаност, околна среда и превенция на риска и отключване на потенциала.

Българските общини и региони, които представят визията на страната ни за Дунавската стратегия са предложили 250 проекта, а най-добрите от тях ще помогнат за превръщането на р. Дунав във фактор за развитие на България и ще свържат страната с другите страни по поречието й.

Конференцията в Русе е четвъртото от поредицата консултантски събития с около 400 участници от всички дунавски държави. Целта е да се позволи на заинтересованите страни от Дунавския регион до обсъдят вижданията си относно предстоящата стратегия, която се стреми да подобри екологичните условия и да развие огромния икономически потенциал на районите по поречието на реката.

Стратегията ще представлява възможност за справяне със значителните социално-икономически различия в региона. Тя ще покрие редица теми: транспорт, енергетика, околна среда, предотвратяване на рискове, социално-икономическо развитие, образование и култура и ще бъде основана на “макрорегионален подход” – нов метод на работа в ЕС, който цели да засили сътрудничеството и съгласуваността между различните политики и да координира усилията на широк набор от заинтересовани страни (включително регионите, общините, международни организации, финансови институции, социално-икономически партньори и гражданското общество).

Процесът на консултации за стратегията ще продължи до началото на лятото, като заключителното събитие е планирано да се състои в Румъния през юни.

Комисията ще предложи план за действие и система за управление, които се очаква да бъдат приети официално от държавите-членки в началото на 2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *