Договор за финансиране на проект за разширяване и модернизиране на стадион “Христо Ботев” в гр. Криводол ще подпише кметът на Общината инж. Николай Иванов, съобщава DarikNews.

Проектът се финансира по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  Бюджетът надхвърля 4 млн. лева.

Предвидено е изграждане на нова Административно-битова сграда със съблекални, съблекални за съдии, санитарно – битови помещения, помещение за допинг контрол, стая за спешна помощ, командна зала /пункт/ с пълен поглед върху стадиона, зала за пресконференции, ложа за официални гости и др.
В рамките на проекта ще се извърши и ремонт на  съществуващата сграда, включваща закрита спортна зала. Ще се изградят дренажна и напоителна системи на терена и ново тревно покритие.

С реализирането на този проект ще бъдат покрити инфраструктурните критерии на УЕФА по отношение на спортните съоръжения: съоръжения с еднакъв стандарт за качество от гледна точка на оборудване и чистота; зрителите да са настанени в безопасни, комфортни и приятни условия; представителите на медиите да са в състояние да извършват своята работа професионално; на играчите да бъдат предложени подходящи съоръжения за игра и тренировки, за да подобрят своите технически умения.
Срокът за изпълнение на обекта е 16 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *