post

Официален старт на проекта за реконструиране и електрификация на и железопътната линията между Свиленград и границата ни с Република Турция ще направи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, съобщава министерството.

Това е първият железопътен проект, финансиран по Оперативна програма „Транспорт”, чието физическо изпълнение стартира. Общата му стойност е 85 823 590,80 лв., а договорът за изпълнение включва проектиране и изграждане на железопътни съоръжения, железен път, пътни надлези и подлези, електрификация и свързването й със системите на турските железници.

Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а изпълнител – чешката компания „ОХЛ ЖС” АД.
Двата договора по проектите „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница” и „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” бяха подписани преди година.
Първият договор е за проектиране, строителство и електрификация на железопътния участък от Свиленград до турската граница. Вторият е за Географска информационна система (ГИС), която осигурява база данни с пространственото разположение на железопътната инфраструктура и нейните елементи. Бенефициент и по двата договора е НКЖИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *