Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на Обединение „Национални транспортни оси” срещу решение на Агенция «Пътна инфраструктура» за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с цел избирането на строителен надзорник на Лот 2 от автомагистрала Тракия.

От обединението твърдят, че е незаконосъобразно отстранено, като посочва, че в протокола на комисията, провеждаща процедурата и в решението на възложителя липсват обективни мотиви за отхвърляне на подробната писмена обосновка за предложената от него с 40,92% по-ниска цена от средната цена на останалите оферти и счита, че не е направен задълбочен анализ на изложените от него факти и обстоятелства.

След като са разгледали обстоятелствата от КЗК считат, че не е налице твърдяното нарушение. Заключението на комисията, провеждаща процедурата е направено по изложените в писмената обосновка доводи, извършен е анализ на всяко от посочените в нея обстоятелства. Протоколът на комисията е мотивиран и съдържа всички необходими реквизити.

Припомняме, че първата копка на магистрала „Тракия” беше на 3 май, но без да има подписна договор с компания, която да упражнява строителен надзор. В деня на официалното стартиране на проекта от Министерство на регионалното развитие и благоустройството излязоха с обвинение, че делото нарочно се бави.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *