Държавата и експертите от пътния бранш трябва да работят заедно в името на пътната безопасност. Това заяви председателят на УС на Агенция “Пътна инфраструктура” Божидар Йотов по време на среща с представители на новоучредената Българска браншова асоциация пътна безопасност, съобщиха от агенцията.

Човешкият живот е най-важен и всичко, което правим трябва да е в името на сигурността на хората по пътищата, е допълнил Йотов.

От асоциацията са дали положителна оценка на новия начин на работа на АПИ и осъществяването на тръжните процедури за възлагане на дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища.

За да се повиши качеството на поддържане на пътната мрежа и да се подобрят условията в тръжната документация за избор на пътно-поддържащи фирми, асоциацията ще се включи със свои експерти в обсъждането на документацията. Целта е новите търгове за текущ ремонт и поддържане да бъдат още по-балансирани и с конкретни отговорности както за възложителя, така и за фирмата – изпълнител.

По време на срещата участниците са се обединили, че и държавата, и браншовите организации съвместно трябва да насочат усилията си към търсене на възможности за усвояване на повече европейски средства за инфраструктурни проекти и осигуряването на пътната безопасност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *