post

Кризата оказа очасти и положително влияние на пазара на имоти в страната. Това коментираха експерти по време на конференция за устойчиво развитие и инвестиции BalREc.

Интересът на клиентите нараства, търсене на жилищни имоти има, налице е и нова тенденция на жилищния пазар , отбелязаха участниците. Според управителя на “Линднер имобилиен мениджмънт” Георги Ранчев клиентите вее знаят много ясно какво търсят и идват със своите конкретни изисквания. „Забелязва се своеобразна сегментация на пазара, групата на по-младите търсят жилища в центъра, докато тези със семйества и деца питат за мениджмънт, паркоместа, детски площадки. Българинът вече не купува всичко и е готов да плати, но ако вижда и качеството на предлаганата услуга”, казва той.

Реално цените не са паднали толкова много, защото на пазара останаха устойчивите  проекти, смята Радка Галчева, мениджър инвестиционни проекти, “Галчев Холдинг”.

„Дори и да намалим цените това няма да повлияе особено върху решението на клиента. Той знае какво търси и е готов да даде повече, но иска да види разходи,  какво ще му струва всичко това. Определено качеството е все по-търсено днес, и качествените проекти ще оцелеят. Качество и цена в момента балансират.”, коментира тя.

Водещото в момента е качеството, цената винаги е била функция на качеството, но не винаги то е било толкова широко дискутирано, както напоследък. Ако има качество, то имотът ще си запази цената и ще я увеличава. Цената става по-абстрактно понятие. Така Иван Велков , управител „Райфайзен имоти” определи настоящата ситуация и на кредитния пазар.

Според него банките винаги са били заинтересовани от имотните пазари и не са спирали да кредитират. Изминалата година той определи като много специфична, а банките са били заети с преподреждане на собствените си приоритети.

„Всички наши опити да анализираме състоянието на пазара винаги стига до персоналните доходи на домакинствата. Графиката на доходите на хората и на цените на имотите са почти сходни. Ако има добри доходи, активността на банките е гарантирана”, добави Велков.

Отправната точка за един инвеститор е клиентът, а не проектът, и на базата на това да направим своята концепция. Това е и залегнало във философията на еко проекта „Геша вю”, обясни неговият инвеститор и съдружник в „Симпли България” Юлиян Георгиев.

Най-големият проблем на ваканционните имоти според него е времето на ползване. От една страна да не бъдат сезонни и от друга,  да създават икономически механизъм на поддръжка и функциониране като заведения, магазини и съпътстващи дейности. „Това изисква сериозна рамка на вътрешна зависимост, така че всеки един проект да помага на другия да бъде успешен.”

На рецептата за устойчив проект Георгиев даде две определения: „Сертифицирането за устойчивост се издава устно, институцията е ползвателят, срокът е поне пет години, а условието е щастието на ползвателя. Иначе четири са основните фактори – елемент на комфорт на строителството, средата, социалният живот и икономическите фактори, които го правят възможен”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *