“Екоинженеринг” ООД – Кърджали предложи най-ниска цена – 77 955,50 лева без ДДС за изпълнение на консултантска услуга за рехабилитация на Лот 12 по Оперативна програма “Регионално развитие” за отсечката Момчилград – Крумувград.

Общата дължина на участъка е 62.812 км.

Останалите три фирми са “Пътинвестинженеринг” – София – 175 000 лева, Обединение СДС “СН – София” – 235 000 лева. Най-високата цена предложи Обединение “ЕНАР Градиакт Консулт” – 238 000 лева без ДДС.

От търга отпадат “Трафикконсулт БГ” – ЕООД (Варна) и ДВВД “3 Пи Ес” – София. “До 5 юни ще излезем с решение”, каза председателят на комисията за отваряне на ценовите оферти за консултантската услуга Елена Асенова.

Тя допълни, че тогава ще бъдат обяснени и мотивите за отпадане на двете фирми.

В лот 12 попадат пет участъка от път І-4:
Велико Търново – пътното кръстовище за Лясковец
Ястребино – Омуртаг.
Пролаз – Търговище
Търговище – Белокопитово
Коритна – Севлиево

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *