Някои от находищата на минерална вода – изключителна държавна собственост, ще могат да се предоставят за управление на общините, предвиждат промени в Закона за водите, приети на първо четене от парламента.

Това се отнася за минерални води, които не са дадени на концесии или за тях не са предоставени права на други лица по реда на закона.

По регламентирани в закона критерии всяка година министърът на околната среда и водите ще публикува списък на находищата, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25-годишен срок по тяхно искане.

Вносителят – Министерският съвет, посочва в мотивите си, че измененията са част от държавната политика за насърчаване на друг вид ползване на минералните води от концесионното, за да има по-добро усвояване на ресурса “минерална вода”, както и да се предостави лост в ръцете на органите на местното самоуправление за реализация на плановете за развитие на общината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *