post

Промени в Закона за потребителския кредит прие Народното събрание на свое заседание. Според тях всяка банка ще трябва да помества в интернет данните за референтния лихвен процент, за да може всеки кредитополучател да получи необходимата информация.

Според един от вносителите на изменението Мартин Димитров целта е потребителите да имат възможността да взимат максимално информирано решение коя банка да изберат, преди да вземат кредит, без да се налага да посещават офисите на банковите институции.

Референтен лихвен процент е базата за изчисляване на лихвения процент по кредита. Всяка банка има право сама да определя методологията за формиране на този процент, която също ще трябва да бъде достъпна на интернет страницата на кредитора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *