post

 

Изготвянето на екооценката на Плана за производството на възобновяема енергия ще се забави с два-три месеца. Въпреки това до края на годината ще продължат да се одобряват нови проекти, каза министър Нона Караджова по време на дискусия, посветена на възобновяемите енерийни източници (ВЕИ).

Всяко инвестиционно намерение ще премине през задължителните екооценки. В момента се уточнява дали планът може да бъде изпратен в Брюксел без екологична оценка, добави министър Караджова, цитирана от БНР.

Това означава, че процедурата ще продължи до есента в зависимост от отговора. Според министър Нона Караджова няма недоволство от страна на инвеститорите заради забавянето на екооценката.

Общо около 800 разрешителни са издадени от 2005 година досега за изграждане на централи за възобновяема енергия, но за 80% няма сериозен инвеститорски интерес. Построени са около 120 ВЕЦ-а. Има издадени разрешителни и в зоните от “Натура 2000” и проектите ще се изпълнят, като се спазват изискванията, за да не се уврежда околната среда, заяви още министър Караджова.

Вече одобрените проекти не могат да бъдат върнати за преразглеждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *