post

Общо 38 322 300,73 лв. за подобряване на образователната инфраструктура ще получат 13 – те университета в цялата страна, съобщава пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Безвъзмездната помощт е по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., която е единствената, в която е предвиден ресурс за висшите учебни заведения. Тези средства от Европейския фонд достигат за пръв път и до висшето образование в България.

Договорите с висшите учебни заведения за получаване на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат подписани в МРРБ от зам.-министъра и ръководител на Управляващия орган Лиляна Павлова и ректорите на университетите, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *