post

Министър-председателя Бойко Борисов и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева ще връчат на кмета на Столична община Йорданка Фанкъдова Договор за залесяване на 300.06 декара неземеделски земи в района на „Кремиковци” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г, съобщава правителственият пресцентър.

Проектът на Столична община е част от одобрени през последни две седмици общо 22 нови проекта за залесяване на неземеделски земи и създаване на горски масиви върху общо 600 хектара земя по линия на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Общата стойност на одобрените инвестиционни разходи по тези 22 проекта е в размер на 4 001 194 лв. Предстои тези договори да бъдат връчени на кандидатите през следващата седмица.

Със средствата от тази програма на територията на страната е предвидено да бъдат залесени общо 1 100 хектара неземеделски и изоставени земи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *