post

Ако „Автомагистрали – Черно море”АД – Шумен спрат ремонтните работи по магистрала „Хемус”, Агенция „Пътна инфраструктура” ще възложи ремонта на друг изпълнител, съобщават от ведомствената пресслужба.

АПИ вече е изпратила официално писмо до ръководството на „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен, в което изрично е посочено, че при отказ за изпълнение на ремонтните дейности, на фирмата ще бъде задържана Банковата гаранция за авансово плащане на стойност 340 хил. лв.

Във връзка с исканията на фирмата за разплащане на извършени от нея строително – ремонтни дейности през изминали години, АПИ ще предприеме следните действия:
Експерти на агенцията и представители на „Автомагистрали – Черно море” АД – Шумен ще извършат експертна проверка, на място, на извършените,за минал период, строително – ремонтни дейности, за които фирмата има претенции за заплащане.

Въз основа на проверката ще бъде изготвен констативен протокол за извършените дейности и тяхното качество, след което агенцията ще предложи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да бъдат разплатени реално извършените работи на обекта чрез Българска банка за развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *