post

Министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще даде старт на проекта „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав” – първа фаза. Изграждането ще се финансира по Оперативна програма „Транспорт” и трябва да бъде завършено през 2011 г.

Така страната ни влиза в общата информационна система за безопасно корабоплаване по река Дунав.

Проектът „Булрис” е на стойност около 30 млн. лв и е част от Общоевроейската навигационна система за по-ефективно корабоплаване по вътрешните водни пътища. До сега страната ни бе в неравностойно положение спрямо останалите държави по река Дунав.

Чрез изграждането на речната информационна система в българския участък се гарантира безопасното корабоплаване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *