post

Ипотечните кредити през месец май са с 8% повече от тези през април, показва анализ на кредитния консултант КредитЦентър. Като обяснение за ръста на обемите от там изтъкват активността на банките и клиентите.

Въпреки нарастването на броя отпуснати кредити обаче, се наблюдава спад в средния размер на кредита в резултат на по-ниските цени на жилищата и на по-големия дял, който малките областни центрове заемат в статистиката.

Освен правилно съобразяване на бюджета и сигурността на работното място, за определяне на процента финансиране ключова остава стойността на имота, неговата локация, качеството на строителство и текущото му състояние, обясняват консултантите.

Въпреки появилите се предложения за до 100% финансиране, от КредитЦентър твърдят, че до сделки се достига трудно. Желанието на клиентите да получат пълната сума най-често е нереалистично с оглед на техните текущи доходи и стойността на имота, който купуват.

„Очакванията ни са през следващите месеци ипотечни кредити да се теглят предимно за имоти, договорени на по-ниска от средната за района и типа жилище цена.”, казва Тихомир Тошев, Изпълнителен директор на КредитЦентър. „Това са и нашите съвети към клиентите. По-ниската цена е гаранция за запазване на стойността на обезпечението и е един вид превенция, че при затруднения купувачът ще може бързо да продаде имота, без да търпи загуби. Добрата новина е повишаващата се ликвидност на пазара на жилищни имоти. Тя също е успокоителна за купувачите, нуждаещи се от външно финансиране за своята сделка.”, допълва Тошев.

По данни на КредитЦентър през месец май 18% от клиентите са успели да договорят цена, по-ниска от цената, определена от независим оценител. В повечето случаи това са имоти, закупени с инвестиционна цел, собствениците на които се нуждаят от пари в брой в кратки срокове. Договорената по-ниска цена обаче не е гаранция, че имотът е подходящ за всеки клиент. С все по-голяма сила днес важат правилата за изчисляване и правилно определяне на възможностите на едно домакинство да обслужва кредит”.

„Когато пристъпвате към теглене на кредит, бъдете сигурни, че имате: добър имот, изгодна цена, сума за вноската, която не надвишава 40% от месечните ви доходи. Освен това отделете сума, равна на минимум 3 месечни вноски на депозит в банка.”, съветва Тошев.

„Това е една допълнителна защита, която при някакъв проблем – загуба на работа, нередовно изплащане на заплатата или друго, ще ви даде няколко месеца спокойствие, докато намерите изход от ситуацията.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *