post

Национална компания железопътна инфраструктура прекратява рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, съобщиха от компанията.

Прекратяването е на основание на Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка със становище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) като управляващ орган по оперативна програма (ОП) “Транспорт”, по която основно се финансира изпълнението на ремонтните работи.

Като мотивът за решението от компанията изтъкват надвишаване на финансовия ресурс в аспекта на другите необходими средства по проекта, а именно договор за оценка на съответствието и строителен надзор, и договор за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в жп възел Бургас, които са също в обхвата на проекта.

Прогнозната стойност на прекратената поръчка е 330 млн. лв. без ДДС. В резултат на проведената процедура класираните участници по отделните позиции предложиха да изпълнят поръчката за сумата от общо 426,23 млн лв. без ДДС.

Общата стойност на проекта е 374 млн. лв. От тях 64% са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Останалите 36% ще бъдат осигурени от националния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *