post

Приветстваме истинските инвеститори, които действително влагат пари и разкриват работни места, а не тези, които са дошли да ограбват. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов при официалното откриване на водноелектрическата централа /ВЕЦ/ “Калето” край Мездра, който преряза лентата на новото съоръжение заедно със собственика на централата Тони Йорданов, предвава БТА.

Премиерът каза, че държавата ще поддържа сериозните инвеститори и направи сравнение между инвестицията във ВЕЦ “Калето” от 15 милиона лева за приблизително 3,4 мегавата мощност, като посочи, че тя е българска, и тази в “Цанков камък”. По думите му в последната за 80 мегавата са вложени 1 милиард лева, което е “пладнешки обир”.

Тони Йорданов призова държавата, да се вземат мерки, с които сроковете за издаване на разрешителни да се съкратят, да се обърне внимание на българския инвеститор, както и да се създадат ясни правила и бързо работеща администрация. Той обясни трудностите, през които е преминало изграждането на централата от 2006 г., като отбеляза, че само за издаване на разрешително за водоползване е трябвало да чака повече от година. От своя страна премиерът отбеляза, че вече са предприети мерки за увеличаването на правомощията на областния управител и посочи, че те трябва да действат заедно с инвеститорите и държавата, за да улесняват работата им.

Борисов зави, че е радващо, че през април тази година инвестициите в страната са повече от същия месец на предходната година. Пред журналисти министър-председателят съобщи, че в понеделник ще бъде “пуснат” търгът за разширението на регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Враца и Мездра и за изграждането на инсталация за тяхната сепарация. За обекта са предвидени пет милиона лева, уточни той.

ВЕЦ “Калето” е от деривационен тип с два прохода за риба. Мощността й е 3,4 мегаватчаса или 16-18 000 мегавата годишно производство на екологично чиста електроенергия. Бентът на централата е висок 8,5 метра, а дължината на деривационния канал е 1300 метра. Сградата на централата е с обща площ 300 квадратни метра, изграден е и 300-метров канал за изтичане на водите.

Двете турбини са китайско производство. В централата ще работят постоянно 18 души. Общата стойност на инвестициите е приблизително 15 милиона лева. От действителното пускане в експлоатация на централата през февруари до момента са произведени 7 милиона киловатчаса електроенергия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *