post

На свое редовно заседания Народното събрание реши на да бъдат отпуснати около 86 100 000 лева от държавният бюджет за допълнително за дофинансиране на строителството и надзора на автомагистрала “Люлин” заради  удължаване на срока за изграждането й през 2011 г.

Припомняме, че преди няколко дни шефът на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов заяви, че са необходими още средства, за да се завърши другата половина от 19 километровият участък.

Мерките за приключване на проекта са залегнали в доклад на Агенция “Пътна инфраструктура”, който парламентът подкрепи със свое решение. В документа се посочва, че за тази година ще бъдат необходими 62.586 млн. лева повече.

За приключването на проекта и усвояване на парите от програма ИСПА, чийто срок първоначално е в края на тази година, е необходимо да се подпише допълнително споразумение към договора с изпълнителя. В него трябва да бъдат заложени нужният финансов ресурс и мерките за ускоряване на проекта, е записано в доклада.

Срокът за завършване магистралата се фиксира на 15 май 2011 г. Изпълнителят се отказва от всички предявени до момента искове, свързани с удължаване на срока и приема възложителят да му изплати 32 млн. евро като крайна и пълна компенсация.

В доклада се прави анализ на основните рискове и последици за проекта, сред които неусвояване на голяма част от средствата по програма ИСПА, налагане на финансови корекции от ЕК, както и възможността изпълнителят да поиска от българската страна повече пари от предварително договорените. Като опасност се отчита и евентуално незавършване на строителството на магистралата като част от европейските коридори 4 и 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *