post

Министър-председателят Бойко Борисов откри завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в гр. Нови Искър.

Собствениците са инвестирали над 40 млн. лв. в този завод и са внедрили най-добрата германска технология, отбеляза премиерът в приветствието си. В него ще работят над 150 човека и е единственият в страната завод за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, който може да поеме за преработка отпадъците от цялата страна. Заводът е сто процента екологичен.  Министър-председателят изрази надежда хората вече да предават непотребната и повредена бяла и черна техника в завода, вместо да се замърсява с нея околната среда.

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова каза, че тази инвестиция за София означава нови работни места и плащане на данъци на общината. По думите й Столичната община има сключен договор за транспортиране на опасните отпадъци, като само за 10 месеца са извозени 913 тона. С този завод се надявам количеството да се увеличи многократно, каза Фандъкова и добави, че това е инвестиция в екология.

Изпълнителният директор на “Надин” ЕАД – собственик на съоръжението, Радослав Босилков посочи, че в завода има инсталации за рециклиране на хладилници, кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, машина за рязане на флуоресцентни лампи, както и дестилатор за извличане на живак.

Системата за рециклиране в Нови Искър разполага с единствената работеща в България инсталация за преработка на бяла и черна техника. Използваната инсталация гарантира напълно съвместима с околната среда обработка на скрап от хладилници и електроника, кинескопи, система за демонтаж на малки електронни отпадъци, машина за рязане на флуоресцентни лампи, както и дестилатор за извличане на живак от продуктите, в които се съдържа. Процесът на работа позволява при подаване на материал към инсталацията да се отделят частите и материалите, които могат да бъдат използвани за повторна употреба като кабели, монтажни платки, мотори и др., както и да се изолират вредни газови емисии. Материалите, които се получават в процеса на обработка и биха могли да се използват повторно са желязо, пластмаса, мед и благородни метали, алуминий, полиуретан, масла от охладителните кръгове.

Съоръженията на завода отговарят на европейското законодателството по опазване на околната среда и събиране/унищожаване на постъпващия материал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *