post

Г-жа Ники Гудинг е PR специалистът на Европейски офис на Международният съвет на търговските центрове (ICSC). Тя беше сред гостите на конференция „Работа в среда на предизвикателства и подобряване на дейността”, насочена към търговските центрове и как те се справят с предизвикателствата през 2010г и във бъдеще. Събитието беше първата съвместна инициатива на ICSC и Българската ритейл организация. Специално за Stroimedia г-жа Гудинг отговори на няколко въпроса за развитието на сектора у нас и в света.

В България като че ли не се прави разлика между мол и търговски център? В действителност има ли такава и в какво се състои тя?
На първо място искам да подчертая, че разглеждаме мола като търговски парк. Що се отнася до основната и съществено различие между мол и търговски център, то произлиза най-вече от начина на управление.  Търговският център в Централна и Северна Европа е една тясна и добре организирана група от наематели. При търговският парк или мол те оперират самостоятелно. Това е съществената разлика. Що се отнася до миксът от наематели и допълнителни услуги, те се препокриват.

Промени ли кризата концепцията за мол и търговски център?
Да, разбира се. В Словакия, например,  се завърнаха към търговските паркове, дизайнът на шопинг центровете е по -първичен. На други места в Европа,  кризата принуди собсвениците на много молове да затворят. Подобно е и положението в САЩ. Там дори има и един сайт -www.deadmall.com.
Затова днес предприемачите просто променят първоначалната концепция за тях. Например ги препроектират или сменят предназначението им  – като изцяло зона за забавления.

А всичко това не промени ли и самите наематели и наемодатели?
Нормално е така да се случи. Наемателите вече са много по-взискателни, дори прекалено понякога. Начинът, по който се правят договорите, вече е по-различен, взимат се под внимание приходите. Това от своя страна рефлектира и върху самите наемодатели. С цел да запазят клиентите си, вече са готови на повече отстъпки и преразглеждане на условията.

В България само от началото на годината отвориха няколко търговски центъра. Вие имате наблюдения в други страни в Европа, но това не е ли твърде много за една толкова малка страна?
Базирано на други страни, всеки един търговски център или мол трябва да определи себе си, с какво е по- различен от другите. Така че ако днес отвори един, а след време наблизо има друг, много подобен на него, той трябва да се идентифицира с нещо, което ще го отличи. Иначе просто няма да е успешен.

Това ли е формулата на успешния мол тогава?
Това е част от формулата. Навсякъде, където моловете, които отварят един до друг е така.

В такъв случай един голям търговски център има ли потенциал да се развива в малък град, където хората нямат големи възможности?
Винаги има потенциал, но инвеститорите трябва да направят много обширни изследвания. И да бъде в рамките на разумното, разбира се. В Северна Румъния, например,  бяха отворили седем търговски центъра в един сравнително малък град. Сега там останаха само два.

Напоследък като един от задължителните елементи за успеха на един търговски обект са сертификатите за за устойчиво строителство. Каква е позицията на ICSC за тях и как гледате на идеята на Европейската комисия да се въведе единен европейски сертификат, различен от вече съществуващите?
Ние от ICSC подкрепяме британската система за устойчиво и екологично строителство BREEAM, но оценяваме и всички други стандарти – Greenstar, LEED. Според нашите членове това е най-добрият стандарт за континента и е подходящ за всяка европейска страна. Това е изключително широка система, а сред най-ценните й предимства е, че може да се използва както за вече съществуващи, така и за новостроящи се  сгради.
Що се отнася до единният стандарт, комисията разглеждаше няколко и беше коментирано да се приеме един различен от останалите. Нашето предложение обаче беше да се избере BREEAM, като вече съществуващ и има извършени изключително о много проучвания.  Няма смисъл да се харчат пари и да се прави всичко наново.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *