post

Внедряването на енергоефективни технологии е добра възможност за намаляване влиянието на енергийните цени върху конкурентоспособността на българските компании. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на среща с мениджмънта на „Златна Панега Цимент” АД, предава пресцентърът на Министерство на икономиката енергетиката и туризма (МИЕТ).

Компанията реализира пилотен проект за вертикална мелница, която ще намали с 20% общото енергийно потребление на завода. В съоръжението ще бъдат инвестирани 12 млн. евро, съобщи изпълнителният директор на дружеството Александър Чакмаков. Новата мощност ще замени 6 съоръжения за смилане на суровина и ще спести до 5 мегавата електроенергия от общото годишно потребление, което възлиза на 25 мегавата. Пускането й в експлоатация е планирано за пролетта на следващата година.

Новите технологии и еко-иновациите имат съществен дял в стратегията на правителството за развитие на ниско-въглеродна икономика, подчерта министър Трайков. Той предложи да бъде търсена възможност за прилагане на подобна технология за лигнитни въглища, които са наличният в страната енергиен ресурс и отправи покана чрез „Златна Панега Цимент” към техните американски партньори да развият такава технология в България.

Министърът допълни, че в Плана за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, който бе разработен от МИЕТ, е предвидена възможност държавата да субсидира до 50% от средствата за научна и развойна дейност, което е добра предпоставка за развитие на нови технологии и иновации у нас.
Делът на електроенергията в себестойността на готовата продукция на „Златна Панега Цимент” е 20%. Останалите почти 80 на сто се формират от ползването на кафяви въглища за производствения процес. С тях е свързан нов инвестиционен проект на компанията, който ще позволи чрез сепарация да бъде използвана като енергоресурс остатъчната пепелина от въглищата (вторично изгаряне). Технологията е американска и ще позволи пълно оползотворяване на кафявите въглища, необходими за производството на бетона.

Проектът може да бъде реализиран в ТЕЦ – Варна и ТЕЦ – Русе, които също ползват кафяви въглища като суровина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *