post

600 млн. лева ще бъдат отпуснати на общините за водни проекти, съобщи във Варна министърът на околната среда и водите Нона Караджова, предава DarikNews. Тя уточни, че ресорното министерство е готово да отдели още средства, в случай че има достатъчно готови проекти.

Преди дни беше открита процедура за приемане на проектни предложения за изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 хил. жители.

В черноморския регион в момента има 35 действащи пречиствателни станции за отпадъчни води. 25 от тях са с директно заустване в Черно море, отпадъчните води от останалите 10 се вливат в реките. Нови пазар, Долни чифлик, Айтос, Провадия, Ахтопол и Созопол са населените места, които все още нямат никакви пречиствателни станции. Има и такива, които се нуждаят от реконструкция и модернизация.

Министър Караджова заяви, че единствено от активността на общините зависи дали ще стартират техните проекти. Ако до месец-два успеят да подадат предложенията си в министерството, строителството реално може да започне през пролетта на следващата година.

Подадените проектни предложения ще се оценяват от експертни работни групи, които ще се свикват на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване е 20 февруари 2012 г., а кандидатите трябва да планират строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

На въпрос за пречиствателната станция на “Златни пясъци”, министър Караджова отговори, че към момента няма депозиран проект в министерството на околната среда и водите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *