post

Първия саниран блок по проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” ще бъде представен  днес в Добрич.

Ремонтираната сграда е блок в ЖК “Балик”, който е осеметажен с четири входа и общо 96 апартамента. Обитателите в два от входовете са направили сдружение и са участвали в санирането, като възложената сума възлиза на 112 870 лева.

С тези средства е подменена дограмата, извършена е изолация на стени и фасади, подменени са вертикалните щрангове на водопровода, ремонтирани са терасите.

С държавните средства по проекта е извършено укрепване на провиснали покривни панели, монтирана е PVC дограма, боядисани са стълбищните клетки и фоайетата във двата входа, подменени са входните врати и са монтирани нови пощенски кутии. Ремонтирани са и входната козирка, стъпалата и водоплътния тротоар около сградата.

Като партньор по проекта Община Добрич участва с 41 302 лева, които са 90% от предвидените строително-ремонтни дейности за 8-те апартамента общинска собственост, които се намират в двата входа.
Извършените дейности гарантират енергоспестяващ ефект и значително намалени разходи за отопление. Подобрени са шумоизолационните характеристики и архитектурният облик на сградата.
Проектът “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), която стартира през 2007 година.

Целта на проекта е да разработи широкоприложима схема за обновяване на многофамилни сгради, като подпомага етажните собственици в процеса на обновяване на жилищните сгради. Една от най-големите пречки, която стои пред собствениците  обаче е 100% обединение на всички. Причината най-често е в невъзможността на някои от тях да отделят необходимите средства за  обновяване.

Преди няколко месеца министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев заяви, че се предвижда намаляване на исканото мнозинство за сдружаване на собствениците на многофамилни жилищни сгради с цел тяхното обновяване, за да бъде улеснен този процес. Според исканото от Закона за управление на етажната собственост съгласие на 100% от собствениците е неработещо. По тази причина ще бъдат предприети действия за намаляването му на 66% или 75% от собствениците, което да улесни кандидатстването за финансиране по еврофондовете.

Промените, които ще бъдат предложени в закона, ще предвиждат още възможност за създаване на общински фондове за обновяване, които да бъдат създавани с решение на общинските съвети. Средствата в тези фондове ще се събират от отчисления, например данък сгради, и ще бъдат изразходвани по правилата на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България.

Към юни 2010 г. по ПРООН са обновени 27 многофамилни жилищни сгради и околните им пространства, а други 27 сгради в процес на обновяване, с извършени технически и енергийни обследвания и подготвена проектосметна документация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *