post

Разплатените средства по европейските оперативни програми сега са около 5%, което прави ръст от 5 пъти, сравнено с една година по-рано. Това обяви министър Томислав Дончев, министър по управление на европейските фондове.

Той съобщи още, че в средата на тази седмица ще бъдат дадени още 200 млн. евро по инициатива „Джереми”, инструментът за подобряване достъпа за финансиране на малки и средни предприятия, а разплащанията ще достигнат 1 млрд. евро.  Средствата, с които разполага, идват от структурните фондове на ЕС.

По една от най-крупните оперативни програми – „Транспорт” има само няколко проекта, които вървят с добри темпове. Това са метрото в София, довършването на аутбан „Тракия” и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-граница.

Част от някои проекти ще бъдат оставени за следващия програмен период на ЕС. Сред тях са участък от жп линията София – Пловдив /в планинската си част/ и Лот 3 на магистрала “Струма”. Експертите са готови с резервни проекти, които да получат финансиране още сега, каза министърът. Това са например северната част на околовръстното шосе на София, пътят от София до Калотина, както и някои обходни пътища.

Един от приоритетите е подготовката на следващия период за усвояване на европарите, след 2013 г., уточни Дончев. За целта още през 2011 г. трябва да се инвестират средства за подготовка на проекти.
Според Дончев още преди края на настоящата година ще се знае каква експертна помощ ще е необходима за изпълнение на европроектите, като тя ще бъде заплащана през оперативните програми.

Предвижда се за следващия програмен период 2013 – 2020 г, за осъществяване на проектите на бенефициентите да помагат експерти от ЕИБ и от Световната банка. Тези експерти може и да са българи, посочи министърът.

Следващата седмица започват преговори с Брюксел по спорни проекти по меморандуми между България и ЕС, сключени през 2004 година, и които трябва да бъдат приключени до 2011 година. Това са проекти за около 110 млн. евро и около 10 процента от тази сума  все още не е разплатена, каза министърът.

Според министър Дончев е малка е възможността срещу страната ни да бъде образувана наказателна процедура заради забавяне изграждането депа за отпадъци. Неагативната статистика, според която България има най-много нарушения при усвояването на парите от фондовете на ЕС, той коментира като изкривена, защото за анализираната година са докладвани много нарушения, но през следващата данните ще са други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *