post

Изглежда че кризата в строителството в Европа все още не е отминала, а плахите опити на някои инвеститори да започнат нови проекти са все още само на хартия. Според данните на Евростат активността в строителния сектор отбелязва понижение с 1% за месец май спрямо април. В целия ЕС пък спадът е с 0.6%.

Спадът е доста по – обезпокоителен спрямо данните от преди година. Сравнено със същия период на 2009 г строителството отчита понижение с 6.3% в еврозоната и с 2.4% в ЕС.

Тези резултати се отразяват и на производството, където за април данните отчитат понижение от 0.3% в еврозоната. За 27 страни в евросъюза обаче резултатите са положителни, макар и слабо  повишение с 0.5%.

На месечна база най-силен е спадът в Румъния (-6.6%), Словакия (-5.6%) и Германия (-2.3%). Най-голямо пък е повишението в Чехия(7.2%), Полша и Холандия – с по 3.7%.

България показва положителни резултати за ръста строителството на месечна база –  повишение с 0.9%. Далеч не толкова положителни обаче са данните в сравнение с една година по-рано. Спадът за страната ни е 16.6%, което е третото най-голямо понижение в ЕС. Зад нас са единствено Румъния и Испания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *