post

Правителството ще предложи на Народното събрание да започне преговори и да сключи споразумение за заем с Банка „Кредитанщалт фюр Видерауфбау”, (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), Германия за финансиране на Проект “Техническа инфраструктура 2010-2013”.

Проектът предвижда извършване на корекция на р. Русенски Лом в гр. Русе, разширяване на съществуващата индустриална зона, подсигуряване на брегови откоси срещу увеличаващата се ерозия и превенция срещу свлачища; създаване на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра; брегозащита и укрепване  на свлачища при нос Лахна, гр. Поморие.

Стойността на проекта е 85,189 млн. лева (43,556 млн. евро).

Исканият заемът ще бъде за 34,373 млн. евро, а съфинансирането от държавния бюджет –17,962 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *