post

Нарастващият брой индустриални площи, по-големият избор от страна на наемателите, както и понижените наемни нива, превърнаха качеството в определящият фактор при избора на индустриални площи от страна на наемателите, сочи доклад на Forton International за второто тримесечие на годината, посветен на развитието на логистични центрове у нас.

„Инвестиционният риск може да бъде сведен до минимум, ако се изграждат модерни индустриални площи на правилни локации и се прави внимателен и професионален подбор на наемателите”, коментира Александър Танев, мениджър Логистични площи във Forton.

“Обемът на новоизграждащи се складове влияе на поведението на наемателите, които изчакват по-дълго преди да пристъпят към решение за наемане, и неизбежно упражнява натиск върху ценовите нива. Въпреки тези тенденции, логистичният пазар остава най-слабо засегнат от кризата, като основна причина е липсата на свръхпредлагане, породено от свръх очаквания на инвеститорите, както е при офис площите и търговските площи.”, допълва Танев.

Страната ни остава конкурентноспособна на фона на останалите страни в региона. Според класацията на Световната банка логистичният сектор в България е на 63-то място сред изследваните 155 страни с 2.83 точки и 58.8% покритие на критериите спрямо най-добрата страна в сектора – Германия. Сред критериите, които се вземат предвид в оценяването, са бързината на митническите услуги в страната, качествената инфраструктура, логистичните услуги и компетентността на служителите, изпълняващи обслужващите дейности.

Нови площи
През второто тримесечие на 2010 г. на пазара у нас са изградени 86 405 кв.м. нови индустриални площи. Сред по-големите такива се отличават Лидл (36 000 кв.м.) и Била (19 600 кв.м.), които въведоха в експлоатация логистичните си центрове в района на Елин Пелин, обособяващ се и като стратегическа локация за логистичните оператори.

В различни етапи на изграждане само в района на столицата са около 84 000 кв.м. индустриални площи са, а общият обем на наличните в момента възлиза на 514 750 кв.м. – стойност, която бележи покачване от 20.17% спрямо първото тримесечие на годината. Процентът на незаети индустриални площи отбелязва ръст и в момента е между 8 – 9 %.

Наеми
Наемните нива на първокачествените логистични площи се понижават и в момента са средно 4 евро на кв.м., което представлява спад от 20% спрямо последното тримесечие на 2009 година, показва още проучването. В тази стойност не се включва сервизната такса, която варира между 0.5 и 1 евро на кв.м.

Сред предпочитаните от компаниите-наематели локации са районите около Летище София, Божурище, Околовръстното шосе на столицата, териториите около магистралите Тракия и Хемус, както и регионите на Елин Пелин и Костинброд. В тези зони е съсредоточен и голям процент от качественото предлагане, както и бъдещи проекти за индустриални площи.

Активност
„Като цяло компаниите от логистичния сектор отбелязват спад в оборотите. Новоизградените собствени бази на 3PL операторите (бел.ред логистичните оператори) остават с неоползотворен капацитет, породен от намалените обеми товари. Временният отлив на клиенти за логистични услуги принуждава 3PL операторите да отдават площите под наем директно на конкуренти или други наематели. От друга страна 3PL операторите, които ползват площи под наем, се стремят да останат конкурентни на пазара и търсят начин да оптимизират  разходите си – освобождават се от част от наетите площи и/или предоговарят наемите си.”, казва Александър Танев.

По думите му компаниите от сферата на бързооборотните стоки, преработващата промишленост и технологичния сектор и фармацевтичните компании се активизират в търсенето на нови висококачествени площи заради ръста в оборотите им.

„Това дава оптимизъм на инвеститорите в множеството индустриални паркове, които в момента са във фаза на проектиране. Очакванията ни са в рамките на годината да бъдат подписани значителен брой договори, които ще позволят на изграждащите се проекти да влязат в експлоатация.”, прогнозира още Танев.

Извън района на столицата активността на пазара на индустриални площи е съсредоточена основно около градовете Пловдив, Варна и Русе. В тези райони се намират най-големите логистични проекти в процес на изграждане, коментират от Forton. Логистичен Парк Русе също е в процес на изграждане, като се очаква проектът да бъде завършен през четвъртото тримесечие на 2010 г.

И през второто тримесечие на 2010 не станахме свидетели на реализирани инвестиционни сделки в сегмента на логистичните площи, посочиха от Forton. Нивата на възвръщаемост се запазват около 13% – стойност, която остава непроменена за шесто поредно тримесечие.

България има стратегическа локация на Балканския полуостров и голям потенциал да се превърне в логистичен център в региона. Това може да се постигне с инвестиции за подобряване на транспортната инфраструктура (ж.п. пристанищна, летищна и КПП).

В бъдеще влияние за развитието на пазара на индустриални площи в страната ни ще окаже и „Европа 2020” – стратегия за устойчив растеж, изготвена от Европейската Комисия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *