post

Чешката компания “Метропроект Прага” АД подписа договор за подготовката на инвестиционен проект за трети метродиаметър. Той обхваща отсечката от кв. “Княжево” до бул. „Ботевградско шосе” , с дължина 21 км и 23 метростанции.

Договорът е на стойност 3 336 000 лева (2 780 000 без ДДС) и ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

По план кварталите “Княжево” и “Левски Г” трябва да се свържат със скоростен трамвай – т.нар. лека железница. От “Княжево” до Руски паметник мотрисите ще се движат над земята, по линията на трамвай номер 5, а оттам до “Ботевградско шосе” да влизат в подземни тунели и отново ще излизат от “Ботевградско шосе” до “Левски Г” над земята.

Според договора фирмата ще прави предварителни, прединвестиционни и технически проучвания (разработване на варианти за трасе и подробен проект за избрания вариант), подготовка на документация за изготвяне на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Освен това тя трябва да представи анализ на разходите и ползите и финансов анализ и подготовка на тръжна документация.

Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *