Общо единайсет оферти бяха подадени за строителството на участъка от Околовръстното шосе от “Симеоновско шосе” до ж. к. “Младост” 4. Кандидатите за строителен надзор на отсечката пък са девет.

Лот 31 включва част от Южната дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел “Младост” от софийския околовръстен път (СОП) до началото на съществуващия надлез. Обособени са два участъка с обща дължина 3.583 км.

Предвижда се изграждането на магистрално трасе с по две ленти във всяка посока плюс една неактивна.

Всички участници обещават отсечката да бъде изградена за три години, а пътните съоръжения за 5, 8 години. Прогнозната стойност на строителството е 56 млн. лв. без ДДС.

Според очакванията на АПИ цената ще падне с около 30-40% от прогнозната, както вече показва практиката на други проведени процедури по оперативна програма “Регионално развитие”.

Победителят ще бъде обявен в 30 дневен срок.

Фирмите, подали оферти за строителството по реда на тяхното постъпване, са:
“Хохтиф”, София;
“Трейс Груп Холд”, София;
сдружение “СОП – Южна дъга”;
обединение “Южна дъга – АМ “Хемус” – Инжстройининженеринг”;
“ИСА 2000” ЕАД, София;
обединение “Минстрой – Филипос”;
“ГБС Инфраструктурно”;
консорциум “СД Ринг Роуд 2010”;
“Ринг Щтрасе обединение – Младост”;
“Алпине Бау” Гмбх, София
сдружение “АБСКИ – Лот 31”.

Фирмите, които кандидатстват за изпълнение на консултантската услуга, са:
“Интегра консулт”, София;
“Ен Ар Консулт” ООД;
“Пътинвестинженеринг” АД, София;
“Ежис България” ЕАД, София;
“Т 7 Консулт” ЕООД, Пловдив;
“Трансконсулт БГ” ООД, София;
“Рутекс” ООД, София;
обединение “Софинвест – Градиакт”;
сдружение ДЗЗД “Региони”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *