Договор за изграждането на две пречиствателни станции на стойност 2 765 976 евро започва да се изпълнява в София, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за питейни води в Мала Църква и Пасарел се изпълнява по програма ИСПА.

Проектът предвижда изграждане на две модерни пречиствателни станции, които отговарят изцяло на европейските стандарти и ще гарантират спазване на европейските норми за пречистване на питейната вода за София, и за всички населени места, снабдявани от Рилския водопровод – Бистрица, Железница, Панчарево, Кокаляне, Плана, Пасарел.

Средствата по финансовия меморандум се осигуряват – 75 % от Европейската комисия, 15 % чрез държавен заем от Европейската инвестиционна банка и 10 % от държавния бюджет.

Срокът за завършване на строителните работи е 25 юли 2011 г, а бенефициент е Столична община.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *