Закон за еврофондовете, в който да се обединят всички постановления и решения на Министерски съвет във връзка с еврофондовете ще изготвят през новия политически сезон управляващите. Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който присъства на представянето на Междинния доклад за напредъка по усвояването на средствата.

Дончев предложи да се взаимства от Закона за насърчаване на инвестициите, като се стимулират големите инвеститори с по-бързо административно обслужване. Така всички бенефициенти на европейско финансиране над определен размер ще получават правата, които има инвеститорът клас А, обясни той.

За периода от 30 юни 2009 г. до 30 юни тази година комисията отчита нарастване на разплащанията със 7 %, а на договарянията – над 34 на сто спрямо 2009 г. По оперативните програми България разполага с 8 млрд. евро.

Според доклада разплатените средства по оперативните програми по цел “Сближаване” към 30 юни тази година са 561 995 868 евро. Общият бюджет за усвояване е около осем милиарда евро.

Най-много са разплатените средства по ОП “Развитие на конкурентоспособност на българския бизнес” – 216 932 910 евро, която е и с най-голям бюджет – 1 162 215 552 евро, сочо доклада. За сравнение към 30 юни миналата година са платени 80 131 286 евро, а към 31 декември същата година – 207 931 417 евро.

Напредък има и в договорените и разплатените средства и по Програмата за развитие на селските райони, като през август са разплатени над 1 млрд. евро и са договорени 30% по нея.

От ресорната комисия препоръчват да се ускори реалното изпълнение на проектите по Оперативна програма „Транспорт”. Народните представители отчитат недостиг на средства за отчуждаване на имоти при строителството на пътища и при археологически находки.

По програмата ИСПА към 30 юни изплатени 800 млн. евро и договорени около 1,5 млрд. евро, сочи доклада. Министър Дончев уточни, че ще помоли Брюксел да удължим сроковете на минимум седем финансови меморандума, за да не изгубим средства по програмата.

По инструмента „Шенген” също се отчита положителен ефект. С удължаване на сроковете до март 2010 година страната ни е успяла да договори всички налични средства по този инструмент. Има обаче забавяне в реализацията на проектите.

От комисията считат, че е необходимо да нараснат процентите на договаряния и разплащания, с акцент върху качеството на усвояването и препоръчва при изпълнението на програмите да се търси опростяване и ускоряване на процедурите, проектната подготовка, изпълнението на проекти и разплащанията по тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *