„Устойчив растеж може да има само тогава, когато има система от фактори, върху които се работи едновременно. Това са макроикономическата стабилност, образование, здравеопазване, инфраструктура, включително енергийна, работеща съдебна система, върховенство на закона и вътрешен ред”. Това каза заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който участва в Третия летен университет на МГЕРБ на тема “Устойчивото развитие през погледа на младите”. В него се включиха още председателят на парламента Цецка Цачева, министри, народни представители и евродепутати, съобщават от пресцентъра на МИЕТ.

Целта на събитието е да се обсъди предстоящата национална кампания с екологична насоченост и „зелени идеи”, свързани с популяризирането на устойчивото развитие, околната среда, енергийната и ресурсната ефективност и връзката образование – бизнес. Обучението е организирано с помощта на фондация “Ханс Зайдел”.

По думите на Трайков предпоставка за устойчивия растеж е ефективното държавно управление, което определя безпристрастни и прозрачни правила за всички, а не посочва получателите на ресурсите. Като един от най-важните елементи от микса фактори за устойчив растеж той посочи иновациите, които са единственият самоподдържащ се елемент.

„Всичко можеш да внесеш отвън, но иновациите са основният елемент, който се създава вътре в страната и носи най-висок растеж”.

Правителството прие като национална цел на България разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) да се увеличат до 2020 г. от сегашните 0.5% до 2% от БВП. За постигането на тази цел се предвиждат данъчни облекчения за иновации, насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и науката и адекватно програмиране на еврофондовете, допълни Трайков.

Стартиращите фондове за рисково финансиране с помощта на държавата по инициативата JEREMIE също са един от инструментите за подкрепа на иновациите. В процес на разработване е и специален закон за иновациите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *