post

До средата на 2012 година в 75 общини ще бъде изградена пътна и междуселищна инфраструктура за 290 млн. лева. Средствата са от две мерки по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ – мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони” и мярка 322 ” Обновяване и развитие на населените места”, съобщиха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

До момента по тях са одобрени общо 281 проекта на инвестиционна стойност 570 млн., от които са разплатени авансово над 240 млн. лв., съобщи Изпълнителният директор н фонда Калина Илиева. Именно от тях са и договорените 104 проекта за подобряване пътната инфраструктура.

От 20 септември до 22 октомври фондът ще започне нов прием на проекти по двете публични мерки от програмата, добави още Илиева.

По думите й най-важните промени в нормативната уредба по публичните мерки от програмата, е увеличеният размер на авансовите плащания. Така Общините имат право на авансово плащане до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта и междинно плащане за отчитане разходването на предоставения аванс в размер на 20%.

Разработен е и проект на постановление съвместно с Министерството на финансите за отпускане на безлихвени заеми за финансиране на крайния етап на общинските проекти.

Общият размер на инвестициите по всички проекти, за които една община има право да кандидатства не трябва да надхвърля 10 000 000 евро за целия период на действие на ПРСР – до 2013 г.

От началото на годината до сега по частните мерки от ПРСР са подадени общо 1 834 проекта с инвестиционна стойност над 795 млн. лв. Всяка седмица ДФ „Земеделие” разплаща средно между 10-15 млн. лв. по ПРСР, заяви още Илиева. Сроковете за плащане по проектите са скъсени средно до 2 месеца.

До момента от договорените около 8 хил. проекта по ПРСР със стойност на субсидията от над 1.4 млрд. лв., са разплатени 7 хил. с размер на отпуснатите средства от 1.1 млрд.лв. Това е близо 30% от общия бюджет на програмата, съобщават от ДФЗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *