post

Днес в Агенция „Пътна инфраструктура” ще бъдат отворени ценовите оферти за в търга за строителството на Южната дъга на софийския околовръстен път.

Проектът е разделен на два участъка. Първият е с дължина 1, 443 км и включва рехабилитация на път П-18 Софийски околовръстен път- южна дъга – ляво платно от км 41+100 до км 42+550 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от околвръстния път до началото на съществуващия надлез.

Участък 2 пък представлява реконструкция на път П-18 Софийски околовръстен път – южна дъга от км 42+580 до км 44+720, с обща дължина 2,140 км.

Както Stroimedia вече писа общо 11 компании кандидатстват за строителството на участъка. Сред тях са „ГБС Инфраструктурно строителство” и обединение „Южна дъга”, с  водещи партньори „Трейс Груп Холд”, „Балканстрой” АД и „Станилов” ЕООД.

Останалите 9 участници са  „Хохтиф” – София, сдружение „СОП – Южна дъга”, обединение „Южна дъга – АМ Хемус – Инжстройинженеринг”, „ИСА 2000″ ЕАД – София, обединение „Минстрой – Филипос”, консорциум „СД Ринг Роуд 2010″, Ринг Щтрасе обединение – Младост, „Алпине Бау Гмбх – София, и сдружение „АБСКИ – лот 31″.

Припомняме, че при подаване на офертите в края на август, всички участници обещаха  отсечката да бъде изградена за три години, а пътните съоръжения за 5,8 години. Прогнозната стойност на строителството е 56 млн. лв. без ДДС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *