България харчи пъти повече енергия спрямо останалите страни в Европейския съюз, което е причина да ни притиска все повече в достигане на нормите. Пестенето от енергия е и личен икономически плюс не само за производството и стоките, но и за гражданите. Това заявиха експерти от Агенцията за енергийна ефективност, които взеха участие в Областния съвет по енергийна ефективност, съобщават от онлай изданието news.vratza.com.

Според тях, ако на  жилището се направят подобрения от гледна точка на енергоспестяване и саниране, се повишава автоматично данъкът му, което вместо да поощрява хората, ги спира. Пречка се явява и постигането на общо съгласие на всички собственици на апартаменти за саниране на голям блок. Това от своя страна се оказва и проблем за използване на преференции от банки и програми.

Такива източници на финансиране на енергийни проекти са оперативните програми, ЕСКО договорите, програми „Енергийна ефективност” на банките, както и парите по Международен фонд “Козлодуй”, заявиха от съвета.

Обществените и държавни сгради с площ над 1000 кв. м трябва да бъда санирани, припомниха експертите. По думите им се забавя внасянето на годишни отчети в Агенцията от общините, проблем има и с внасянето на резюметата на обследваните сгради  от страна на кметовете.

“В отчетите на общините пише, че има направено обследавне на определена сграда, но в нашия регистър такова резюме липсва. Ако резюметата не влязат в базата данни, тези сгради не могат след това да бъдат включени за финансиране от оперативни програми или други източници”, конкретизира инж. Найденов, директор на дирекция “Енергийна ефективност” към агенцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *