post

От началото на членството си в Европейския съюз до средата на тази година България е получила 3, 21 млрд. евро, коментира министърът по управлението на евросредствата Томислав Дончев по време на парламентарния контрол. Сумата, която страната е платила  за същия период е малко над 1,2 млрд. евро.

Дончев отчете, че за периода 30 юни – 31 август 2010 година постъпленията в бюджета от Европейския съюз само по структурните и Кохезионния фонд са се увеличили с 209 млн. евро. Колкото до разходите на България за членството й в ЕС, платената вноска към бюджета на ЕС от 2007 година до момента е 1,237 млрд. евро, каза министър Дончев.

По думите му, нетната позиция (разликата от полученото и платеното) на страната ни в този период е положителна, като към 30 юни тази година достига сумата 1,783 млрд. евро с натрупване от 2007 година.

„Ползите на страната от членството не се изчерпват с получените от Европейския съюз средства, както и разходите, които България прави във връзка с членството си, не приключват с платената вноска към бюджета на Европейския съюз”, отбеляза в заключение министър Дончев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *