post

Устойчивите градове имат идентичност, адаптивност и са привлекателни за хората и инвеститорите в дългосрочен план. Устойчивите градове са разнообразни в икономическо, социално и културно отношение.Тяхното развитие е базирано по-скоро на тяхната действителност, отколкото на техните амбиции.

Това са част от показателите, на коиот трябва да отговаря един град, за да бъде устойчив, заявяват експерти от Института за градските територии (Urban Land Institute- ULI) на наскоро организираната от тях в Истанбул среща, посветена на инвестициите и политиките за изграждане на устойчива градска среда.

Изпълнителният директор на германската компания за имоти ECE Александър Ото, председател на ULI за Европа, призова своите колеги от сектора, както и градоначалниците в Европа да си сътрудничат ефективно, за да могат да се справят с проблемите на града като земетресения, жеги и рушаща се инфраструктура.

Какъв трябва да бъде един устойчив град?

Експертите от института очертаваха 10 принципа, на които той трябва да отговаря:

1. Устойчивите градове имат идентичност, адаптивност и се развиват продължително. Те са привлекателни за хората и инвеститорите в дългосрочен план.
2. Устойчивите градове са разнообразни в икономическо, социално и културно отношение. Обикновено те се подкрепят от интегрирано градоустройство, което е катализатор за тяхното реновиране.
3. Тези градове са пресечната точка на пазари, правителства и население. Те имат краткосрочни и дългосрочни цели и ясно изградена визия за развитие.
4. Оценката на риска, подробното проучване, планиране и модел за управлението на кризи са ключови за гарантирането на устойчивостта. Това е предпоставка за добрата интеграция на градовете в национален и регионален контекст.
5. Въпреки че дръзките и предизвикателни планове не са им чужди, развитието на устойчивите градове е базирано по-скоро на тяхната действителност, отколкото на техните амбиции. Добрите публични и корпоративни лидерски практики са от критично значение, за да могат градовете да се справят със затрудненията.
6. Сътрудничеството между публичния и частния сектор трябва да се основава на принципа за създаване на стойност и за двете страни в дългосрочен план, като тази стойност трябва да е гарантирана и защитена.
7. Инвестициите в иновации, технологии и проучвания са критични, в съчетание с устойчиви инвестиции в ключовите активи на града (както материални, така и нематериални) – от социалните жилища до самото общество на града.
8. От основно значение са инвестициите в развитието и интегрирането на инфраструктурата
9. За да се постигне устойчивост на околната среда в контекста на промените в климата, от ключово значение са повишаването на обществената ангажираност, образованието и промяната в поведението на обществото и лидерите. Те са толкова съществени, колкото и технологиите, метриките и проектирането.
10. Ролята на управлението на правителствените институции в изграждането на устойчиви градове е изключително важна. Умелото управление трябва да е дръзко и иновативно в условията на затруднен икономически климат, смятат експертите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *