post

Сред основните грижи на европейските региони сега е конкурентоспособността. Нейното подобряване ще означава изход от кризата за много от градовете на Европа, където са концентрирани 2/3 от населението. Това заяви комисарят на регионалната политика Йоханес Хаан по време на инициативата „Дни на отворените врати — европейска седмица на регионите и градовете“ в Брюксел.

По думите му новите технологии са инструментът, чрез който това може да се случи.
Планирането на финансовата рамка за следващия програмен период 2014-2020 пък ще даде известна сигурност за инвестициите в проучвания и развойна дейност.

„Виждаме как по време на криза местните власти орязват бюджетите си и реално не остават средства за подобни инвестиции. Тук е ролята на финансовата подкрепа от ЕС”, каза още комисар Хаан.

„Структурните фондове са генератор на икономически растеж в Европейския съюз, а не благотворителност”, заяви той.

„Европейските фондове са един от достъпните ресурси за повишаване на конкурентоспособността”, коментира председателят на Комитета на регионите Мерчедес Бресо.

Над 2 млн. проекта, финансирани чрез фондовете, в цяла Европа са завършени успешно през предходния финансов период до 2006 г. Шанс да разширят производството си получили над 8 хил. малки и средни предприятия, стана ясно по време на дискусия в Комитета на регионите в Брюксел.

Камелия Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *